Големият Врис в Малко Търново

Един от символите на град Малко Търново и природен парк Странджа.

Чешма Големият Врис се намира в самият център на града, в непосредствена близост до ТИЦ (туристически информационен център) Малко Търново и на метри от площада на граса.

Представлява голяма каменна чешма с три големи чучура, от които тече студена планинска вода.

Древно поверие гласи, че ако гост на града пие вода от Големия врис, се задомява за местен момък/мома и остава в града.

Учени историци предполагат, че на мястото на извора е имало древно тракийско светилище на Аполон или на Дионисий-Сабазий. По-късно изворът е почитан като аязмо на Света Варвара и тук са се отслужвали молебени.

В миналото там се е извършвал ритуала с хвърлянето на кръста на Богоявление.