Източнокатолическа църква „Света Троица“ – Малко Търново

„Света Троица“ е източнокатолическа църква в град Малко Търново, България, енорийски храм на Софийската епархия.

Началото на общността на католиците от източен обред в Малко Търново датира от времето на присъединилите се към Рим българи през 1860 г. Първите свещеници в общността са отците Иван Ваклидов и Койчо (Кирил). В къщата на Стойчо Гаруфалов – дядо на бъдещия епископ Иван Гаруфалов – е осветен първият католически параклис през 1861 г. През 1862 г. в Малко Търново Светата литургия започва да се служи на славянски език. Същата година е основавано първо българско училище.

Малко Търново е един от българските градове, в които католическата църква навлиза посредством униатското движение – форма на католицизъм, комбиниран с православни обреди. Благоприятна почва за проникване на католическата пропаганда в града се оказва тежкото положение на българското население през 60-те години на XIXв, обусловено от борбите с гръцките духовници и гъркоманите и от социално-икономическите борби срещу турската власт и чорбаджийството.

Не може да се отрекат заслугите на униатите за пробуждането и възраждането на малкия градец в условията на робство. През 1868г те осветяват свой храм – църквата „Св. Св. Петър и Павел”, по-късно в нейна близост е издигната днешната действаща униатска църква „Св. Троица“ (1931г).