Гълъбова опашка

Гълъбова опашка – насекомото, което прилича на колибри

Това много пъргаво и подвижно насекомо по външния си вид може да се сбърка с птичката колибри. Среща се често в района на град Малко Търново и Природен Парк „Странджа“. Толкова бързо лети, че трудно може да бъде разгледано какво представлява, нужно е фото или видео. То лети и търси цветове и в момента, в който някой цвят му хареса, увисва над него и спуска своя „хобот“, за да си засмуче нектар. Латинското му наименование е Macroglossum stellatarum.

Разперът на крилата ѝ е около 4 – 5 cm. Предните крила са сивокафяви на цвят, а задните – оранжеви. Има сравнително добра способност за разпознаване на цветовете.Разпознава главно две групи багри – синьо и жълто, и подобно на пчелата не различава червения от черния цвят.